phương pháp kiểm tra độ hư hại xe

Mẹo giúp bạn kiểm tra mức độ hư hại khi mua xe hơi cũ

Ngay cả khi xe nhìn mới và vận hành ổn, bạn cũng nên xem kỹ sàn xe để xem có thấy những vết biến màu